Om Meg

   

Velkommen til min hjemmeside. Jeg er billedkunstner, og arbeider hovedsaklig med maleri.

Utdannelsen har jeg fra Kunstakademiet i Trondheim, og Vestlandets Kunstakademi i  Bergen. Jeg Avsluttet kunstutdannelsen i 1989, og flyttet tilbake til Oslo, min fødeby. Etablerte atelier og har siden det hatt flere utstillinger, både separat og sammen med andre billedkunstnere.
(Se forøvrig CV for oversikt over kunstnerisk aktivitet.)

I 1996 tok jeg et hopp nordover, nærmere bestemt til Kabelvåg i Lofoten. Jeg fikk undervisningsjobb i den videregående skolen i Kabelvåg, ved tegning,form og fargelinjen der.
Har i mange år hatt undervisningsarbeid ved siden av egen kunstnerisk aktivitet, også før jeg kom til Kabelvåg.

Åsne Wold i arbeidNordnorge var ikke helt nytt for meg før dette; har røtter her, med foreldre opprinnelig nordfra, og hadde også vært på noen reiser i nord før dette. Altså; nytt og spennende landskap og miljø, og samtidig ikke helt fremmed!

Store rom, lys og luft er det her, med havet, den vide horisonten og de markante fjellformasjonene.
Dramatikk med det skiftende været og lyset.  Inspirasjon i massevis!

Jeg arbeider som sagt med maleri; olje og akryl på lerret. Har også arbeidet med tempera, mest i tidligere bilder. Natur, vekst ,blomst og regnskog er tema og motiv i mange av bildene mine, der jeg søker å uttrykke kraften, veksten, bevegelsen. I andre bilder er menneskefiguren, ofte dansen tema: bevegelse, kraft, kontraster er noen stikkord både innholdsmessig og formalt.